About us

Welcome to Khotang Chamber of Commerce & Industry

खोटाङ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई सुदृढ पार्दै वैज्ञानिक किसिमले यो क्षेत्रको विकास गरी जिल्लाको अर्थतन्त्र दरिलो पार्ने काममा ठोस योगदान पुर्याउन र जिल्ला भित्र उद्योग वाणिज्य लगायत क्रियाकलापमा पुँजी लगानी गरी ब्यवसायमा संलग्न उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्दै जिल्लामा खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघ खडा गरिएको छ ।

Market Summary

# Maket Min. Price Max. Price Avg. Price Market Date

No Data AvailableNo Data Available

Our Projects

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम... Read More

एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम

एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम

एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम... Read More

आधारभुत होटल तालिम

आधारभुत होटल तालिम

आधारभुत होटल तालिम... Read More

OUR MISSION

खोटाङ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई सुदृढ पार्दै वैज्ञानिक किसिमले यो क्षेत्रको विकास गरी जिल्लाको अर्थतन्त्र दरिलो पार्ने काममा ठोस योगदान पुर्याउन र जिल्ला भित्र उद्योग वाणिज्य लगायत क्रियाकलापमा पुँजी लगानी गरी ब्यवसायमा संलग्न उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्न ।

Read More

OUR VISION

खोटाङ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई सुदृढ पार्दै वैज्ञानिक किसिमले यो क्षेत्रको विकास गरी जिल्लाको अर्थतन्त्र दरिलो पार्ने काममा ठोस योगदान पुर्याउन र जिल्ला भित्र उद्योग वाणिज्य लगायत क्रियाकलापमा पुँजी लगानी गरी ब्यवसायमा संलग्न उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्न ।

Read More

Board members

Our board members of AEC/FNCCI are qualified resources

Upin Kumar Rai

President 9860279012

Rajendra Layalu

Immediate past President 9852849202

Samundra Prasad Joshi

Senior Vice President 9858249031

Dhruva Kumar Shrestha

Vice President First 9852849400

Buddhi Binod Luitel

Vice President Second 9852849280

Manoj Kumar Bajimaya

Secretary General 9852877977

Tunge Bi. Ka.

Secretary 9843246640

Yudhir Shakya

Treasurer 9842942030

Bijaya Mishra

Office Secretary 9842877761

Events

No Data To Display

Notice & Announcements

No Data To Display