About Us

Welcome to Khotang Chamber of Commerce & Industry

खोटाङ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई सुदृढ पार्दै वैज्ञानिक किसिमले यो क्षेत्रको विकास गरी जिल्लाको अर्थतन्त्र दरिलो पार्ने काममा ठोस योगदान पुर्याउन र जिल्ला भित्र उद्योग वाणिज्य लगायत क्रियाकलापमा पुँजी लगानी गरी ब्यवसायमा संलग्न उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्दै जिल्लामा खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघ खडा गरिएको छ ।

Read More

Market Summary

View price by commodity

# Maket Min. Price Max. Price Avg. Price Market Date

No Data Available

View price by Market

No Data Available

Our projects

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम...

Read More
एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम

एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम

एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम...

Read More
आधारभुत होटल तालिम

आधारभुत होटल तालिम

आधारभुत होटल तालिम...

Read More

Mission & Vision

mission

Our Mission

खोटाङ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई सुदृढ पार्दै वैज्ञानिक किसिमले यो क्षेत्रको विकास गरी जिल्लाको अर्थतन्त्र दरिलो पार्ने काममा ठोस योगदान पुर्याउन र जिल्ला भित्र उद्योग वाणिज्य लगायत क्रियाकलापमा पुँजी लगानी गरी ब्यवसायमा संलग्न उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्न ।

Read More
mission

Our Vision

खोटाङ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई सुदृढ पार्दै वैज्ञानिक किसिमले यो क्षेत्रको विकास गरी जिल्लाको अर्थतन्त्र दरिलो पार्ने काममा ठोस योगदान पुर्याउन र जिल्ला भित्र उद्योग वाणिज्य लगायत क्रियाकलापमा पुँजी लगानी गरी ब्यवसायमा संलग्न उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्न ।

Read More

Board members

Our board members of AEC/FNCCI are qualified resources

Events

No Data To Display

Notice & Announcements

No Data To Display