...img description

Welcome to Khotang Chamber Of Commerce and Industry

खोटाङ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई सुदृढ पार्दै वैज्ञानिक किसिमले यो क्षेत्रको विकास गरी जिल्लाको अर्थतन्त्र दरिलो पार्ने काममा ठोस योगदान पुर्याउन र जिल्ला भित्र उद्योग वाणिज्य लगायत क्रियाकलापमा पुँजी लगानी गरी ब्यवसायमा संलग्न उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्दै जिल्लामा खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघ खडा गरिएको छ ।

Read More

OUR MISSION

खोटाङ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई सुदृढ पार्दै वैज्ञानिक किसिमले यो क्षेत्रको विकास गरी जिल्लाको अर्थतन्त्र दरिलो पार्ने काममा ठोस योगदान पुर्याउन र जिल्ला भित्र उद्योग वाणिज्य लगायत क्रियाकलापमा पुँजी लगानी गरी ब्यवसायमा संलग्न उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्न ।

OUR VISION

खोटाङ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई सुदृढ पार्दै वैज्ञानिक किसिमले यो क्षेत्रको विकास गरी जिल्लाको अर्थतन्त्र दरिलो पार्ने काममा ठोस योगदान पुर्याउन र जिल्ला भित्र उद्योग वाणिज्य लगायत क्रियाकलापमा पुँजी लगानी गरी ब्यवसायमा संलग्न उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्न ।

Our Projects

एक
एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम...

Read More
एक
एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम

एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम...

Read More
आधारभुत
आधारभुत होटल तालिम

आधारभुत होटल तालिम...

Read More

Board members

Member name
Upin Kumar Rai

President

9860279012

Member name
Rajendra Layalu

Immediate past President

9852849202

Member name
Samundra Prasad Joshi

Senior Vice President

9858249031

Member name
Dhruva Kumar Shrestha

Vice President First

9852849400

Member name
Buddhi Binod Luitel

Vice President Second

9852849280

Member name
Manoj Kumar Bajimaya

Secretary General

9852877977

Member name
Tunge Bi. Ka.

Secretary

9843246640

Member name
Yudhir Shakya

Treasurer

9842942030

Member name
Bijaya Mishra

Office Secretary

9842877761

Events

No Data To Display

Notices & Annoucements

No Data To Display